Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 0704.45.2002 1.000.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 07.9999.2882 5.800.000 63 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.6556 1.200.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 089.888.0440 1.200.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 078.333.5775 1.500.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.4774 1.000.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 07.9779.4994 1.300.000 65 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.7007 1.150.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 079.444.3883 950.000 50 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.1881 1.200.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0783.22.5885 1.200.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 079.777.3883 1.470.000 59 Đặt mua
15 Mobifone 0797.33.3883 1.700.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.0770 950.000 38 Đặt mua
17 Mobifone 0792.55.9889 1.200.000 62 Đặt mua
18 Mobifone 079.789.7557 1.100.000 64 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.4554 950.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 089.888.1771 1.800.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 0797.17.2992 1.500.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.8008 1.200.000 32 Đặt mua
23 Mobifone 0704.51.9449 950.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 078.333.7227 1.050.000 42 Đặt mua