Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.81.11.02 1.890.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0896.71.11.02 1.690.000 35 Đặt mua
3 Mobifone 0939.50.11.02 2.390.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 0896.72.11.02 1.590.000 36 Đặt mua
5 Mobifone 0896.73.11.02 1.590.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 0907.54.11.02 1.890.000 29 Đặt mua
7 Mobifone 0896.70.11.02 1.590.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 0789.66.11.02 2.890.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0898.80.11.02 1.890.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0896.74.11.02 1.290.000 38 Đặt mua
11 Viettel 086983.1102 2.240.000 38 Đặt mua
12 Viettel 0983.74.1102 4.040.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0373.99.1102 4.490.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0862.36.1102 4.640.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0862.79.1102 4.490.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0866.73.1102 2.240.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0866.58.1102 4.490.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0862.35.1102 4.490.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0866.32.1102 2.690.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0869.75.1102 2.690.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0383.83.1102 5.350.000 29 Đặt mua
22 Viettel 0975.64.1102 3.080.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0869.72.1102 2.690.000 36 Đặt mua
24 Viettel 03.7779.1102 8.800.000 37 Đặt mua