Việt Nam giảm tám bậc trong bảng xếp hạng của ITU về...

Việt Nam giảm tám bậc trong bảng xếp hạng của ITU về phát triển ICT

349
0

Theo báo cáo đánh giá phát triển xã hội thông tin của ITU vừa được công bố thì chỉ số phát triển công nghệ thông tin (ICT Development Index – IDI) của Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2015 bị giảm tám bậc và thuộc nhóm các nước có chỉ số IDI bị giảm mạnh nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo đánh giá chỉ số phát triển xã hội thông tin (Measuring the Information Society Report) của ITU là báo cáo thường niên được phát hành lần đầu tiên vào năm 2009 và báo cáo năm 2015 được công bố vào ngày 30-11-2015.

7030d868-d97c-4000-86af-dfa64c6a50e8Bản đồ chỉ số phát triển ICT của ITU cho năm 2015 (nguồn: ITU)

Trong báo cáo lần này (cho năm 2015), ITU có đánh giá mức độ phát triển công nghệ thông tin của 167 nền kinh tế trên toàn cầu và so sánh với năm 2010 để có thể xem xét cho cả giai đoạn phát triển của năm năm vừa qua (2010-2015).
Theo ITU thì khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển công nghệ thông tin đa dạng nhất với bảy nước dẫn đầu về chỉ số IDI đều trên 7,5 điểm trong khi Hàn Quốc xếp số một trên toàn cầu với 8,93 điểm.

Trong báo cáo của ITU, chỉ số IDI của Việt Nam năm 2015 xếp thứ 102 với 4,28 điểm, tụt tám bậc từ vị trí 94 của năm 2010 với 3,61 điểm. Nếu xét toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương thì Brunei giảm mạnh nhất (giảm 18 bậc, từ vị trí 53 xuống vị trí 71), tiếp đến Macao (Trung Quốc) (giảm 10 bậc, từ vị trí 14 xuống vị trí 24), Singapore (giảm tám bậc, từ vị trí 11 xuống vị trí 19) và Việt Nam.

Chỉ số IDI của ITU được xây dựng từ năm 2008 theo yêu cầu của các nước thành viên được tổng hợp từ 11 chỉ số để có thể đánh giá và so sánh sự phát triển của ICT theo thời gian và giữa các nước.

Theo ITU thì báo cáo này nhằm giúp các nước có những thông tin cần thiết để nhận diện và tăng cường sự phát triển công nghệ thông tin hơn nữa, cũng như cùng nhau thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về xã hội thông tin vào năm 2020.

Tải báo cáo tại đây.

Theo ND