Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

1940
0

Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của họ.

Các hoạt động đầu tư CNTT trong doanh nghiệp hầu như đều nhằm phục vụ cho các mục tiêu hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, ra quyết định quản lý, xây dựng chiến lược nhằm đạt lợi thế cạnh tranh… Có nhiều mô hình đầu tư CNTT với cách tiếp cận khác nhau, song các mô hình đều có chung mục đích là giúp doanh nghiệp xác định được lộ trình đầu tư và mối quan hệ giữa các thành phần trong bức tranh tổng thể về ứng dụng CNTT.

Vì thế, mỗi doanh nghiệp cần phải chọn cho mình mô hình phù hợp để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phát huy năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp.

Mô hình đầu tư CNTT trong doanh nghiệp được tổng hợp theo 4 giai đoạn kế thừa nhau: Đầu tư cơ sở về CNTT; Tăng cường ứng dụng điều hành, tác nghiệp; Ứng dụng toàn diện nâng cao năng lực quản lý và sản xuất; Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế.

Mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu cụ thể và tuân theo các nguyên tắc cơ sở của đầu tư CNTT là: phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp; đem lại hiệu quả; đầu tư cho con người đủ để sử dụng công nghệ.

shutterstock_91611515Công nghệ thông tin cần được ứng dụng như thế nào trong doanh nghiệp?

Giai đoạn 1: Đầu tư cơ sở về CNTT

Giai đoạn này muốn nói đến sự đầu tư ban đầu của doanh nghiệp vào CNTT bao gồm các trang bị cơ bản về phần cứng, phần mềm và nhân lực. Mức độ trang bị “cơ bản” có thể không đồng nhất, tuy nhiên, cần đạt được một số yêu cầu chính về cơ sở hạ tầng công nghệ (phần cứng & phần mềm).

Theo đó, cơ sở phải đủ để triển khai một số ứng dụng thường xuyên của doanh nghiệp như: trang bị máy tính, thiết lập mạng LAN, WAN, thiết lập kết nối Internet, môi trường truyền thông giữa các văn phòng trong nội bộ hoặc giữa các đối tác.

Cùng với đó, con người cần được đào tạo để có thể sử dụng các hạ tầng trong tác nghiệp hoặc quản lý. Các đầu tư trong giai đoạn này mang ý nghĩa xây dựng “nền tảng” cho các ứng dụng CNTT tiếp theo.

Giai đoạn 2: Tăng cường ứng dụng điều hành, tác nghiệp

Mục tiêu của giai đoạn này là đầu tư CNTT để nâng cao hiệu suất hoạt động, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp. Đây là bước phát triển tự nhiên vì trong giai đoạn 1 doanh nghiệp đã tích lũy được kỹ năng cần thiết về ứng dụng CNTT và đến thời điểm này, khối lượng thông tin cần xử lý cũng đã tăng lên.

Sự đầu tư cho giai đoạn này tập trung vào việc tự động hóa quy trình tác nghiệp, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp như triển khai các ứng dụng để đáp ứng từng lĩnh vực và sẵn sàng mở rộng theo yêu cầu kinh doanh. Các ứng dụng có thể là chương trình tài chính-kế toán, quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý bán hàng…

Giai đoạn 3: Ứng dụng toàn diện nâng cao năng lực quản lý và sản xuất

Nếu coi giai đoạn 2 là giai đoạn số hóa cục bộ thì giai đoạn 3 là giai đoạn số hóa toàn thể. Do đó, chuyển hóa từ cục bộ sang toàn thể là vấn đề lớn nhất của giai đoạn này.
Về cơ sở hạ tầng CNTT, cần có mạng diện rộng phủ khắp doanh nghiệp, đảm bảo cho các luồng thông tin lưu chuyển thông suốt giữa các bộ phận. Cùng với đó là các phần mềm tích hợp và các cơ sở dữ liệu cấp toàn công ty. Các phần mềm và cơ sở dữ liệu này nắm vai trò chủ đạo trong hỗ trợ hoạt động quản lý và tác nghiệp.

Ngoài ra, cũng cần triển khai các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp thay đổi chất lượng quản lý nội bộ, nâng cao năng lực điều hành, tăng hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh như ERP, SCM, CRM…

Văn hóa số – được xây dựng và phát triển dần dần trong hai giai đoạn trước nay đã trở nên hoàn thiện, góp phần tạo nên văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có nền tảng là các chuẩn mực làm việc, các thước đo công việc mới, cùng hệ thống các quy định và công cụ đảm bảo cho việc thực thi trong toàn doanh nghiệp.

Giai đoạn 4: Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế

Đây là giai đoạn đầu tư CNTT nhằm đạt lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại, tức là đầu tư CNTT vào các sản phẩm và dịch vụ để tạo nên ưu thế về giá, tạo nên sự khác biệt, phù hợp với chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hiện nay, sử dụng công nghệ và các dịch vụ của Internet trong kinh doanh có vai trò quyết định: xây dựng mạng intranet để chia sẻ thông tin trong doanh nghiệp, extranet để kết nối và chia sẻ có lựa chọn các nguồn thông tin với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng…

Doanh nghiệp cũng sử dụng Internet để hình thành các quan hệ như B2B, B2C và B2G. Đặc biệt, CNTT là công cụ đắc lực trong việc thực thi các chiến lược kinh doanh khi giúp kế thừa, phát huy sức mạnh trên nền tảng dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ đã có sẵn, đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.
Nguồn: Tổng hợp Internet