Thói quen bất ngờ của những người sáng tạo (1)

Thói quen bất ngờ của những người sáng tạo (1)

Bằng cách nào những người sáng tạo nghĩ ra được những ý tưởng tuyệt vời? Nhà tâm lý học Adam Grant đã nghiên cứu về những "người sáng tạo": là những người tưởng tượng ra ý tưởng mới và thực sự hành động để biến chúng thành hiện thực. Trong bài nói chuyện này, Adam Grant đưa ra 3 thói quen bất ngờ của những người này, bao gồm cả những thói quen tiềm ẩn rủi ro.

499
0

Bài thuyết trình: Thói quen bất ngờ của những người sáng tạo

Diễn giả: Adam Grant

Nguồn: TED

 

0 BÌNH LUẬN