Tạo DNA công nghệ cho các doanh nghiệp

Tạo DNA công nghệ cho các doanh nghiệp

200
0

Để hòa mình vào nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay, các doanh nghiệp phải xây dựng cơ cấu hoạt động sao cho các thay đổi số hóa được thực hiện nhanh chóng nhất. Cạnh tranh thành công trong kỷ nguyên công nghệ cũng đòi hỏi nhân sự năng lực cao và sự lãnh đạo có ý thức số hóa. Cơ cấu, năng lực và quản trị số hóa chính là ba yếu tố quyết định trong tạo DNA cho doanh nghiệp.

036ba664-8d6f-444e-8ca2-8810f41c2c00DNA công nghệ cần được xây dựng từ cơ cấu, năng lực và quản trị số hóa

Làm thế nào để biết một công ty đã sẵn sàng cho bước chuyển giao kỹ thuật số quy mô lớn để lột xác thành doanh nghiệp có DNA công nghệ? Doanh nghiệp có thể tự trả lời bằng cách tham chiếu với năm quy chuẩn:

1. Chiến lược và lãnh đạo: doanh nghiệp đã có tầm nhìn và chiến lược số hóa rõ ràng chưa?

2. Gắn bó với khách hàng: doanh nghiệp đã có phương thức tiếp cận và thấu hiểu khách hàng dựa nên nền tảng công nghệ trong kỷ nguyên công nghệ hay chưa?

3. Sản phẩm dịch vụ: doanh nghiệp đã có sản phẩm số hóa chủ lực và đảm bảo khả năng phát triển, quản lý, cung cấp sản phẩm đó hay chưa?

4. Năng lực của tổ chức: doanh nghiệp đã có đủ nhân sự đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kiến thức số hóa hay chưa?

5. Vận hành: doanh nghiệp đã có quy trình chuyển giao số hóa và công nghệ kỹ thuật số phù hợp để quản lý vận hành quy trình hay chưa?

Thế giới công nghệ đang ở ngay đây, ngay lúc này. Một điều tất yếu là những doanh nghiệp còn ngập ngừng trước bước đi số hóa sẽ nhanh chóng bị gạt sang bên lề cuộc chơi.

Nguồn: Deloitte