SMAC trong sự thay đổi của chuỗi cung ứng

SMAC trong sự thay đổi của chuỗi cung ứng

318
0

“Smack in the middle” theo từ điển Merriam-Webster có nghĩa là “ở giữa những rắc rối”, nhưng thực tế, SMAC lại là giải pháp mới dành cho những doanh nghiệp muốn tới được với thành công. Và quan trọng hơn cả, SMAC đang là tâm điểm của sự thay đổi, có thể giúp bạn thoát khỏi những vấn đề của chuỗi cung ứng.

Đầu tiên, hãy nói về cách thức chúng ta đang làm việc, điều có ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng truyền thống. Kỹ sư cơ khí người Mỹ, Frederick Taylor và những học giả khác đã đúc kết và đưa ra lý thuyết Quản lý Khoa học (Scientific Management) và tập trung chuẩn hóa các công việc bằng cách chia nhỏ hay định nghĩa chúng bằng những bước nhỏ lặp đi lặp lại. Nhân viên sẽ được đào tạo để thực hiện mỗi bước theo cách thức đó: lặp lại nhiều lần nhưng rất hiệu quả. Không thể phủ nhận rằng điều này đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu quả sản xuất.

shutterstock_224272426

Song, chúng ta cũng cần hiểu ý tưởng này là nhằm ứng dụng cho kỷ nguyên công nghiệp, trong khi đó, chúng ta lại đang ở trong kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức. Xu hướng SMAC hiện nay thậm chí đang mang ý nghĩa thay đổi hoàn toàn diện mạo của ngành cung ứng, khi phân tích (analytics) có thể giúp dự đoán các xu hướng trong tương lai; kết quả và doanh số không nhất thiết phải chịu ảnh hưởng của giới hạn địa lý; mỗi cá nhân được kết nối bởi các mạng xã hội và sẽ có tác động trực tiếp tới việc tạo ra trào lưu tiêu dùng hay điện toán đám mây sẽ là công nghệ nền tảng cho “cỗ xe” này.

Nguồn: Blog Kinaxis