Quy tắc viết email marketing 30 – 30 – 3 giúp đạt...

Quy tắc viết email marketing 30 – 30 – 3 giúp đạt tỉ lệ phản hồi 30%

316
0

Muốn tìm kiếm được khách hàng tiềm năng thì một công cụ vô cùng hữu ích đó là viết email chào hàng theo quy tắc 30-3-30.

0 BÌNH LUẬN