Prisa thực hiện chuyển giao công nghệ số thế nào?

Prisa thực hiện chuyển giao công nghệ số thế nào?

216
0

Chuyển giao công nghệ số trong một công ty lớn là điều vô cùng phức tạp và khó khăn. Chúng ta cùng nghiên cứu trường hợp của Prisa – một trong những công ty truyền thông hàng đầu thế giới.

Prisa là một công ty truyền thông toàn cầu Tây Ban Nha với hoạt động trải từ truyền hình, báo chí, phát thanh đến xuất bản giáo dục. Gồm nhiều tổ chức truyền thông, Prisa đã phải đối mặt với một sự chuyển đổi nhanh chóng sang công nghệ số trong hầu hết các ngành kinh doanh cốt lõi của mình, và sự chuyển hướng khỏi phương tiện truyền thông truyền thống.

Theo một lãnh đạo cao cấp của công ty: “Chúng tôi đã sớm nhận ra rằng nếu không chuyển đổi cách làm kinh doanh, chúng ta sẽ chết. Nó không phải là thay đổi cách chúng ta làm công nghệ nhưng thay đổi cách chúng ta làm kinh doanh”. Việc chuyển đổi công nghệ số được chỉ định từ cấp cao nhất của tổ chức. Các giám đốc điều hành, khi đặt ra tầm nhìn tương lai, đã yêu cầu công ty tăng mạnh mẽ doanh số ngành công nghệ số từ dưới 1% đến 20% trong một một vài năm.

shutterstock_228920695

Chuyển giao kỹ thuật số làm thay đổi cách thức truyền thông truyền thống

Giám đốc điều hành của Prisa thiết lập một sự thay đổi triệt để cho các tổ chức phân cấp mạnh mẽ bằng cách tạo ra một đơn vị kỹ thuật số tập trung để phối hợp và hỗ trợ xây dựng ngành kinh doanh công nghệ số. Việc bổ nhiệm một Giám đốc Kỹ thuật số toàn cầu từ bên ngoài tổ chức, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành của Tập đoàn, là một tín quan trọng. Chuyên viên cấp cao đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật số ở từng bộ phận, phối hợp với các đơn vị kỹ thuật số trung tâm. Giám đốc Kỹ thuật số của từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp của các chuyển đổi kỹ thuật của bộ phận mình. Các CDO là một vai trò rất cao cấp chưa từng có trước đây.

Chuyển đổi kỹ thuật của công ty được thiết kế xung quanh bốn trụ cột chính:

  1. Tạo ra một tổ chức kỹ thuật số liên kết
  2. Tạo ra một kênh kế tiếp để phân phối kỹ thuật số và một nền tảng lưu hành tiền tệ để đảm bảo rằng tất cả các tài sản trên toàn cầu của công ty có thể được chia sẻ hiệu quả giữa các doanh nghiệp, và các sản phẩm mới có thể được tạo ra một cách dễ dàng
  3. Tiếp nhận các kỹ năng và kinh nghiệm mới từ bên ngoài công ty
  4. Khuyến khích thử nghiệm công nghệ kỹ thuật số (ví dụ, chiến lược truyền thông xã hội) và đổi mới (ví dụ, đám đông nguồn sách giáo khoa) trong các ngành nghề kinh doanh.