Phát triển chuỗi cung ứng số và sự phân chia thị trường...

Phát triển chuỗi cung ứng số và sự phân chia thị trường mới

230
0

Các lãnh đạo doanh nghiệp thường muốn tìm cách phân chia thị trường thông minh hơn. Mấu chốt vấn đề là trả lời được câu hỏi: Điều gì thực sự phân biệt khách hàng với nhau?

Doanh nghiệp phải hiểu được thực chất bản thân thị trường đã được phân chia một cách tự nhiên từ góc độ của khách hàng, dựa trên những điều khách hàng muốn sản phẩm, dịch vụ phải làm được cho họ. Để việc phân chia mang đến giá trị tối đa, doanh nghiệp hãy tạm quên đi những cách thức truyền thống như phân chia theo khu vực, lứa tuổi, giới tính… Các ứng dụng số giờ đây có thể thực hiện phép phân tích phức tạp, cho phép doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về ý thích, nhu cầu và hành vi khách hàng, từ đó xây dựng kế hoạch sát với thực tế nhất.

a93afa3d-68be-49dd-a44b-120017cad12fSự phân chia thị trường có mối quan hệ mật thiết với việc phát triển chuỗi cung ứng số

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần cấu trúc lại quy trình vận hành trong chuỗi cung cứng của mình, tích hợp công nghệ hỗ trợ đi kèm để có thể mang đến đúng món hàng, ở đúng nơi, tại đúng thời điểm, cho đúng người.

Kỹ thuật số có ảnh hưởng tới từng hoạt động nhỏ nhất của quá trình phân chia thị trường. Không chỉ là “mua gì”, để phân chia thị trường phải nhìn xa hơn để hiểu được hệ giá trị của khách hàng. Một phép phân chia thành công đòi hỏi nhiều hơn lượng data đồ sộ hay mô hình phân tích tự động. Quan trọng là kết quả: phải nhận biết, xác định và tổ chức lại tập khách hàng dựa trên hệ giá trị của khách hàng và những giá trị doanh nghiệp mang đến cho khách hàng.

 

Nguồn: Capgemini