Những khó khăn của quá trình chuyển giao kỹ thuật số

Những khó khăn của quá trình chuyển giao kỹ thuật số

289
0

Công nghệ đóng vai trò to lớn trong việc thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành. Nếu khai thác một cách hiệu quả, công nghệ kỹ thuật số và phân tích số liệu có thể cách mạng hóa hoạt động kinh doanh và tác động mạnh tới mục tiêu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn vật lộn tìm kiếm kết quả từ những khoản đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số. Các thách thức đang cản trở các cố gắng phân tích thị trường có thể kể đến là: tích hợp hệ thống cũ, thay đổi trong quản trị doanh nghiệp và ngân sách hay hạn chế trong tìm kiếm nhân tài và thông tin kinh doanh.

cae772a5-3d46-4ffb-a2aa-353e31919146Công nghệ phải gắn với mục tiêu để đảm bảo hiệu suất kinh doanh (Ảnh minh hoạ)

Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh là do các doanh nghiệp không gắn kết công nghệ và các phân tích với mục tiêu kinh doanh của họ. Theo kết quả điều tra, chỉ có 30% doanh nghiệp làm tốt hoặc rất tốt việc này.

Chính vì không thể gắn kết công nghệ và phân tích với mục tiêu kinh doanh ngắn, trung và dài hạn, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi đo lường lợi ích của những khoản đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số. Vì vậy, một trong những giải pháp doanh nghiệp cần làm là áp dụng những phần mềm tích hợp sức mạnh quản lý, công nghệ kỹ thuật số với phân tích tiên tiến và phương pháp tiếp cận phù hợp trong từng lĩnh vực.

Nguồn: Genpat