Nghệ thuật hài hước trong công việc (P1)

Nghệ thuật hài hước trong công việc (P1)

Một nhân viên hài hước là một nhân viên yêu công việc và làm việc hiệu quả. Một người lãnh đạo hài hước là nguồn cảm hứng dồi dào cho bất cứ ai dưới quyền.

497
0


Nghệ thuật hài hước trong công việc
Diễn giả: Andrew Tarvin
Nguồn: TEDxOhioStateUniversity

0 BÌNH LUẬN