Lợi ích của chữ ký số với doanh nghiệp

Lợi ích của chữ ký số với doanh nghiệp

320
0

Chữ ký số đang là giải pháp cho tất cả các doanh nghiệp, bởi nó giúp cho mọi hợp đồng có thể gửi và nhận chỉ sau thời gian đếm bằng giây.

Chữ ký số là gì?

Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và sau đó không thể rút lại được. Chữ ký số không đòi hỏi phải sử dụng giấy mực, nó gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào một bản cam kết nào đó.

Chữ ký số dựa trên công nghệ mã hóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).

717aa088-4355-426a-b178-1935f6494b0bChữ kí số đang là giải pháp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp

Private Key là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng được dùng để tạo chữ ký số.

Public key là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

Người ký là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

Người nhận là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng các chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Lợi ích của chữ ký số

Tốc độ: Các doanh nghiệp không còn phải chờ các tài liệu giấy được gửi bằng chuyển phát nhanh. Hợp đồng được hoàn thiện dễ dàng bằng văn bản, có chữ ký của tất cả các bên có liên quan với thời gian thực hiện siêu nhanh.

Chi phí: Sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh cho các tài liệu giấy luôn đắt hơn nhiều so với sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử.

An ninh: Việc sử dụng chữ ký số và chứng từ điện tử làm giảm rủi ro của các tài liệu bị chặn, đọc, phá hủy, hoặc bị thay đổi trong khi quá cảnh.

Tính xác thực: Một tài liệu điện tử được ký kết với một chữ ký số có thể được viện dẫn tại tòa án như bất kỳ tài liệu giấy được ký kết nào khác.

Theo dấu và tìm: Một tài liệu bằng chữ ký số có thể dễ dàng được quản lý và xác định trong một khoảng thời gian ngắn.

Khả năng loại bỏ thoái thác: Việc ký một tài liệu điện tử kỹ thuật số sẽ xác định người ký và không ai có thể phủ nhận việc này sau này.

Phòng ngừa kẻ mạo danh: Không ai có thể giả mạo chữ ký kỹ thuật số hoặc gửi tài liệu điện tử giả và nói nó đã được ký bởi bạn.

Đóng chốt thời gian: Dựa vào thời điểm “đóng dấu chữ ký số”, bạn sẽ biết rõ khi các tài liệu đã được ký kết.

 

Nguồn: Lerablog