Kinh tế theo yêu cầu: Xu hướng giao hàng trong ngày

Kinh tế theo yêu cầu: Xu hướng giao hàng trong ngày

1101
0

Những lần chờ đợi giao hàng trong 3 – 5 ngày làm việc sẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ, nhà bán lẻ sẽ gõ cửa nhà bạn trong ngày hôm sau, hoặc ngay trong ngày.

0 BÌNH LUẬN