Không có công thức chuyển giao số chung cho tất cả các...

Không có công thức chuyển giao số chung cho tất cả các doanh nghiệp

224
0

“Tất cả những gì tôi cần là một con tàu lớn và một ngôi sao để dẫn dắt nó” – Trích từ bài thơ Sea Fever – John Masefield.

Nếu áp dụng công thức này vào việc chuyển đổi công nghệ số cho doanh nghiệp, chúng ta sẽ có: “Hãy cho tôi một lộ trình, một ví dụ và một doanh nghiệp để số hóa”. Tuy nhiên, rất tiếc, điều này lại không thể áp dụng.

Nguyên nhân là một doanh nghiệp chỉ tạo ra được công thức đúng cho việc chuyển đổi công nghệ số trên kế hoạch. Cách tiếp cận không sát thực tế này sẽ rất khó tạo ra những cuộc cách tân và chuyển đổi số trong thực tế.

shutterstock_145949678

Mỗi doanh nghiệp phải tạo lối đi riêng trong công cuộc chuyển đổi số

Mỗi doanh nghiệp là một cá thể, vì thế không nên và cũng không thể có công thức chung đúng với mọi quá trình chuyển đổi công nghệ số. Điều này nghĩa là, doanh nghiệp phải tự tìm ra những công thức đúng cho riêng mình thay vì chạy theo lối mòn hoặc áp dụng một cách máy móc công thức của những doanh nghiệp khác.

Tất nhiên, xử lý công nghệ số chỉ là 1/10 chặng đường trở thành một doanh nghiệp số. Để đi được đến đích, doanh nghiệp cần tạo ra những giá trị và nguồn thu từ các tài nguyên số, nghĩa là phải đi xa hơn trong việc số hóa các hoạt động kinh doanh hiện tại. Như vậy, các doanh nghiệp nhất thiết phải có những quyết định dứt khoát.

Song, các lãnh đạo rất dễ rơi vào tình trạng “tự bịt mắt mình” bằng thành công của các doanh nghiệp khác. Điểm mấu chốt cần xác định là hãy nhìn ra sự khác biệt để từ đó có những quyết định đúng.