Hệ thống quản trị tài liệu thông minh

Hệ thống quản trị tài liệu thông minh

862
0

DOCless là hệ thống quản trị tài liệu thông minh với các ưu điểm sau:

    • Tự động hóa tối đa việc thu thập và xử lý thông tin tài liệu: DOCless tích hợp hệ thống bóc tách thông tin tự động, tạo ra các metadata của tài liệu (đối với tất cả các văn bản hành chính, công văn hiện đang áp dụng tại Việt Nam) hoặc theo biểu mẫu mà người dùng tự tạo.
    • Nhận dạng và sửa lỗi tài liệu lưu trữ dễ dàng: DOCless tích hợp sẵn hệ thống nhận dạng ngôn ngữ tiếng Việt, các tài liệu giấy sau khi quét (scan) và lưu trữ trên hệ thống có thể được nhận dạng và sửa lỗi để phục vụ tìm kiếm hoặc nghiệp vụ liên quan.
    • Tập trung và quy trình hóa việc quản lý tài liệu: DOCless cho phép người quản lý dễ dàng tạo các quy trình làm việc chuẩn, phân chia và theo dõi trạng thái công việc liên quan đến hồ sơ tài liệu.

    .

0 BÌNH LUẬN