Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến

Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến

1251
0

Dịch vụ hội nghị truyền hình thời gian thực qua mạng Internet, ứng dụng cho các mô hình đào tạo từ xa (Distance training); Hội nghị từ xa (Teleconference); Tư vấn từ xa (Distance Consultance) và Y tế từ xa (TeleMedicine), theo đó Khách hàng có thể sử dụng thiết bị kết nối mạng (điện thoại, máy tính, máy tính bảng,…) với băng thông tối thiểu 128K, để truy cập dịch vụ.

0 BÌNH LUẬN