Giải pháp hóa đơn điện tử

Giải pháp hóa đơn điện tử

810
0

Cung cấp hệ thống Hóa đơn điện tử dưới dạng Dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây, tính phí hàng tháng và thu phí theo kỳ (kỳ thanh toán được thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng), phần mềm và dữ liệu nằm tại Data Center của MobiFone. Mọi dữ liệu được đảm bảo an toàn về bảo mật với khách hàng dựa trên các điều khoản trong hợp đồng ký kết với khách hàng. Khách hàng được miễn phí nâng cấp dịch vụ trong quá trình sử dụng và được MobiFone đảm bảo về điều kiện vận hành của hệ thống.

0 BÌNH LUẬN