Giải pháp trung tâm liên lạc

Giải pháp trung tâm liên lạc

680
0

Dịch vụ Trung tâm liên lạc 3C (Cloud Contact Center) là giải pháp cung cấp dịch vụ liên lạc chăm sóc khách hàng trên đa kênh của MobiFone, dựa trên nền tảng mạng di động và điện toán đám mây. Giải pháp cung cấp công cụ liên lạc mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, tận dụng hạ tầng viễn thông của nhà mạng MobiFone.

0 BÌNH LUẬN