Công nghệ số trong marketing tại Life Fitness (phần 1)

Công nghệ số trong marketing tại Life Fitness (phần 1)

310
0

Mục tiêu chính khi áp dụng phần mềm quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) của Life Fitness là loại bỏ các trở ngại trong công việc và giúp nhân viên dành nhiều thời gian cho lập kế hoạch, sáng tạo và thư giãn.

Ở phần 1, chúng ta sẽ nói về cách phần mềm DAM giúp Life Fitness giám sát nội dung marketing một cách toàn diện.

 

shutterstock_308467652

Phần mềm quản lý tài sản kỹ thuật số

 

Hoạt động giám sát sẽ được triển khai trên:

  • Tài sản kỹ thuật số và siêu dữ liệu giúp dễ dàng tìm kiếm các tài sản này
  • Quy định rõ ràng vai trò và quyền hạn cho phép một số người được truy cập vào một vài nội dung
  • Hướng dẫn cách và nơi sử dụng nội dung
  • Quy trình quản lý nội dung rõ ràng

Hệ thống phần mềm DAM là chất keo gắn kết những thương hiệu của Life Fitness và giúp họ quản lý nhất quán trên nhiều nền tảng, quốc gia và ngôn ngữ khác nhau. Suốt 2 năm Life Fitness thay đổi hình ảnh, DAM đóng vai trò quan trọng giúp nhóm marketing quản lý tài nguyên kỹ thuật số: khi nào chúng hết hạn, cái nào mới cập nhật, tài liệu nội bộ cần xử lý như thế nào và cách chúng được áp dụng xuyên suốt các thương hiệu của Life Fitness.

Khi sử dụng DAM, trang chủ DAM của công ty được tùy biến cao độ, dễ dàng cung cấp thông tin quan trọng cho mọi thành viên trong nhóm. Ngoài ra, hệ thống DAM còn số hóa những tài liệu nội bộ, giúp nhân viên có thể dễ dàng tra cứu quy định và cách sử dụng tài nguyên kỹ thuật số.

iFrame là một tính năng của DAM gắn kết mọi thành phần của thương hiệu của Life Fitness: hình ảnh, logo, chữ, video… Với tính năng này, Life Fitness có thể truyền tải thương hiệu của mình đến các nhóm kinh doanh, nhà phân phối hay đối tác một cách hữu hiệu.

Chúng ta có thể thấy DAM đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý hoạt động marketing toàn cầu của Life Fitness. Trong phần 2, chúng ta sẽ được xem cách Life Fitness sử dụng DAM để tạo ra những trải nghiệm thương hiệu mang tính toàn cầu.

Nguồn: Blog Widen