Con đường đến với điện toán đám mây của các doanh nghiệp...

Con đường đến với điện toán đám mây của các doanh nghiệp vừa & nhỏ

227
0

Đối các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trên toàn cầu, ứng dụng điện toán đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ chính là bộ phận công nghệ thông tin (IT).

Các hệ thống dựa trên đám mây đặc biệt có giá trị lớn với các nhà sản xuất nhỏ và trung cấp ở Bắc Mỹ. Bộ phận IT sơ sài của họ đã phải làm việc quá sức để hệ thống hoạt động tốt. Điện toán đám mây thường xuyên cải tiến, cộng với việc cho phép xem trước chi phí đã giúp họ dự đoán và quản trị được tình hình ngân sách.

bfd458c7-9bd1-47b9-a0e4-3f8983a7f78aThống kê chi phí dành cho điện toán đám mây của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ

Một nghiên cứu về việc áp dụng điện toán đám mây của SMB đã cho thấy:

E-mail/phần mềm cộng tác (63%), Web/thương mại điện tử (55%), công cụ văn phòng và năng suất (56%) là những ứng dụng điện toán đám mây phổ biến nhất đang được các SMB lên kế hoạch áp dụng cho 12 tháng tiếp theo.
Chi trả cho dịch vụ điện toán đám mây của các SMB châu u là 18,9 tỉ euro vào năm nay và sẽ lên đến 30,1 tỉ euro trong năm 2018, đạt tỷ lệ tăng trưởng 17% hàng năm.

59% SMB sử dụng dịch vụ điện toán đám mây báo cáo rằng lợi ích năng suất tăng đáng kể so với 30% không sử dụng.
IDC (Trung tâm dữ liệu Interrnet) cho thấy 81% công ty Mỹ với hơn 100 nhân viên hiện đang sử dụng các ứng dụng dựa trên mô hình đám mây. Phần lớn SMB Anh Quốc cũng sử dụng chúng cho dịch vụ lưu trữ (55.4%).

 

Nguồn: Forbes