Cải tiến về… con số 0 (4)

Cải tiến về… con số 0 (4)

Số 0 sẽ là đích đến cuối cùng của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và cải tiến, đổi mới. Số 0 đó là gì? Hãy cùng nghe lí giải sự cải tiến về 0 từ Bill Gates.

669
0

 

Bài thuyết trình: Cải tiến về… con số 0
Diễn giả: Bill Gates
Nguồn: Ted

0 BÌNH LUẬN