Bảo mật – rủi ro của điện toán đám mây

Bảo mật – rủi ro của điện toán đám mây

244
0

Điện toán đám mây đang có mặt ở khắp nơi, thâm nhập ngày càng sâu vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Theo Forbes, thực tế đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân tạo ra mối quan ngại liên quan đến an ninh CNTT và tính riêng tư.

Công ty bảo mật đám mây Skyhigh Networks vừa công bố bản khảo sát từ những người dùng dịch vụ bảo mật Cloud – khoảng 15 triệu nhân viên doanh nghiệp. Trong đó, Skyhigh tìm thấy một số đặc điểm tiêu cực về cách công cụ điện toán đám mây đang được sử dụng trong các doanh nghiệp:

37% người dùng dịch vụ chia sẻ tập tin để tải lên các dữ liệu nhạy cảm, 22% trong số các tập tin được tải lên dịch vụ chia sẻ tập tin chứa dữ liệu nhạy cảm

9% văn bản được chia sẻ ra bên ngoài chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc số liệu thanh toán

18% yêu cầu hợp tác bên ngoài thông qua dịch vụ chia sẻ tập tin được phê chuẩn đã đi đến những địa chỉ email cá nhân như Gmail, Hotmail, Yahoo

92% công ty có người dùng với danh tính bị xâm phạm; 12% người sử dụng có ít nhất một tài khoản đã bị xâm nhập

89% dịch vụ điện toán đám mây không mã hóa dữ liệu được lưu trữ, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong điện toán đám mây có thể mang những thông tin nhạy cảm như Gmail, Yahoo! Mail, và PayPal

shutterstock_237563641Bảo mật là một vấn đề các doanh nghiệp cần lưu ý

Sử dụng điện toán đám mây là điều không thể thay thế. Điện toán đám mây sẽ là phương thức mặc định cho việc chuyển giao công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, một lần nữa, báo cáo này cho chúng ta thấy rằng việc tải các dữ liệu lên điện toán đám mây không hề là “thiết lập và bỏ quên”.

Khách hàng cần phải được liên tục xem xét các công cụ mà họ sử dụng, cách các nhân viên đang sử dụng chúng và sự thay đổi của bối cảnh an ninh nơi họ đang đầu tư vào. Đám mây có thể là một lựa chọn an toàn, nhưng không phải là an toàn một cách tự động – các doanh nghiệp cần phải hành động để đảm bảo an ninh cho dữ liệu.

 

Nguồn: Forbes