HotelCo và 03 bước chuyển đổi công nghệ số

HotelCo và 03 bước chuyển đổi công nghệ số

581
0
Hình ảnh trực tuyến – 1 trong 3 lĩnh vực thuộc công nghệ số của HotelCo

HotelCo là 1 trong 10 công ty về khách sạn lớn nhất trên thế giới. HotelCo đang không ngừng phấn đấu để nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng qua các sản phẩm của mình. Chương trình quảng bá nhắm tới các khách hàng trung thành là cách tiếp cận trọng điểm để công ty hiểu và phục vụ khách hàng, xa hơn là bán được nhiều hàng.

Với tư duy đó, các quản lý cấp cao của HotelCo luôn đặt lòng tin vào sức mạnh công nghệ đối với việc cải thiện các quy trình và tăng cường trải nghiệm thân thiện với khách hàng. Các quản lý cấp cao này với một tầm nhìn chiến lược rộng lớn đã thấy được những cơ hội cho quá trình chuyển đổi công nghệ số, không chỉ trong các công nghệ mới như mạng xã hội và điện thoại mà còn cả trong các lĩnh vực truyền thống như giao dịch qua IT và các phân tích. Hiện nay, HotelCo đang theo đuổi quá trình chuyển đổi công nghệ trong rất nhiều lĩnh vực và thậm chí là đang nghiên cứu để tiến hành các cách tân xa hơn.

Hình ảnh trực tuyến – 1 trong 3 lĩnh vực thuộc công nghệ số của HotelCo

Hình ảnh trực tuyến –
1 trong 3 lĩnh vực thuộc công nghệ số của HotelCo

Cụ thể phải kể đến 3 lĩnh vực mà HotelCo đang tập trung: Hình ảnh trực tuyến, Tương tác di động với khách hàng và Quy trình hoạt động nội bộ. Trong đó, với Hình ảnh trực tuyến, HotelCo cho phép các nhà quản lý bất động sản sử dụng các công cụ tiếp thị số để kiểm soát và xây dựng nội dung về các khu bất động sản mà họ muốn quảng bá. Tương tác di động là chiến lược quảng bá trên điện thoại di động cùng với phát triển các ứng dụng. Cuối cùng, với Quy trình hoạt động nội bộ, HotelCo đang nghiên cứu để đưa các ứng dụng công nghệ số vào quy trình nội bộ. Tuy nhiên, khác với chính sách dành cho khách hàng, các quy trình hoạt động nội bộ này chỉ được dành cho những người có công việc đòi hỏi thường xuyên phải di chuyển.