11 tháng, hơn 6 vạn doanh nghiệp “chết lâm sàng”

11 tháng, hơn 6 vạn doanh nghiệp “chết lâm sàng”

221
0

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 62.713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 có 4.768 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 65,5% bao gồm: 1.536 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 3.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Bên cạnh đó, có 827 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 21,8%.

af042389-0e2d-4e23-bb58-25ba5f8b4c5611 tháng, hơn 6 vạn doanh nghiệp “chết lâm sàng”

Trong tháng 11, cả nước chỉ có 2.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26,9% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 62.713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.843 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 47.870 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Cũng theo báo cáo, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 8.468 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng.

Trong tháng 11.2015, cả nước có 9.311 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 52,6 nghìn tỉ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 35,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 đạt 5,6 tỉ đồng, giảm 21,1% so với mức bình quân tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 159,5 nghìn người, giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 86.853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỉ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, có 742,2 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 11 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2015 là 1280,9 nghìn tỉ đồng.

Báo cáo cho hay, số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 1318,4 nghìn người, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo MTG